Блогър реши да провери дали затворена консерва може да избухне, ако се нагрее върху таблетка сух алкохол. 
 

Резултатът от експеримента го изненада меко казано.

Ефективен начин за отваряне на консерва.

Превод: БЛИЦ