Икономическата криза в Русия ще продължи две години. Това се казва в доклад за развитието на конкурентноспособността в условията на световната финансова криза, изготвен от работна група от Държавния съвет, пише вестник “Ведомости”, който разполага с текста.
Съгласно доклада през 2008 г. БВП на Русия ще има ръст от 7,4 %, а Министерството на икономическото развитие очаква растеж от 7,8 %. През 2009 г. икономиката на страната ще нарасне само с 3 %, а в държавния бюджет за 2009-2011 г., одобрен от двете камари на руския парламент, се предвижда ръст от 6,7 %. В доклада се прогнозира също така, че в случай на спад на цените на петрола на 50 долара за барел дефицитът в бюджета на Русия ще надхвърли 1 % от БВП. ЛентаРу припомня, че в началото на ноември МВФ понижи прогнозите си за темповете на икономически ръст в Русия през 2008-2009 г. По данни на МВФ през 2008 г. руският БВП ще нарасне не със 7 %, а с 6,8 %, а през 2009 г. не с 5,5 %, а с 3,5 %. /БЛИЦ