Международният валутен фонд, който тази седмица ще публикува силно занижени прогнози за световната икономика, предупреди, че кризата навлиза дълбоко във формиращите се пазари и застрашава силно Източна Европа, посочва Дойче веле.
Първите седмици на тази година показаха, че финансовата криза, която започна от американския ипотечен пазар, не само стана глобална, но и премина в тежка икономическа криза. Само преди няколко месеца такова развитие се смяташе за малко вероятно.
За малко вероятно се смяташе и разпростирането на финансово-икономическия колапс върху формиращите се икономики. Сред тях са новите гиганти Китай, Индия, Бразилия, но също и икономиките в Източна Европа.

Източна Европа е „заразена”
През последните дни Източна Европа излезе на преден план в американските икономически анализи и в анализите на МВФ. Причина за това са опасностите, които застрашават региона. Първата опасност, за която специалистите говорят, е т. нар. „заразяване” на Източна Европа – това е отрицателният ефект на външната финансово-икономическа среда върху региона. МВФ е посветил специален анализ на проблема, занимавайки се главно с финансовото „заразяване” на държавите в Източна Европа.
Главна последица от него е пресъхването на кредитирането и на притока на капитали, а това според специалистите задушава и икономиките. В интервю от миналата седмица директорът на МВФ Доминик Строс-Кан отбеляза: „Същността на кризата в повечето формиращи се икономики в Източна Европа и на други места по света е в това, че те живяха години наред от големия приток на капитали. Сега този приток на капитали пресъхна.”
Сред основните причини за „заразяването” на Източна Европа е изключително високият процент на чужди собственици в банковия сектор и почти стопроцентовата зависимост на банките от външно кредитиране. МВФ подчертава, че нивото на чужди капитали в банките от региона „е сред най-високите в света”. Макар да не е сред най-застрашените държави,
България не е застрахована срещу шокове
За най-рискови се смятат Унгария, Латвия и Украйна. Икономическото списание „Бизнесуик” също коментира проблема със „заразяването”, като отделя място на апела на девет западни международни банки, опериращи в Източна Европа, за помощ от Европейската централна банка. Сред деветте финансови институции са няколко тясно свързани с банковия сектор в България банки от Италия, Австрия и Франция.
Източна Европа е изправена и пред други проблеми, обусловени от финансовата криза. В региона е налице сериозна опасност от граждански вълнения и политическа нестабилност. Това се отнася до няколко държави в региона, сред които е и България. Според представители на МВФ и на експертните среди това допълнително намалява доверието на инвеститорите и води до все по-голямо пресъхване на капитали. /БЛИЦ