Китай се отказа от дългогодишната си политика за ограничаване на нарастването на населението. Тя се оказа бомба със закъснител, която застрашава демографията на страната, съобщава CNN.

Политиката за едно дете се изпълняваше до 2015 г., когато тя бе смекчена, за да позволи на някои двойки да имат по две деца. 

Тогава Пекин промени закона, защото жените бяха обект на принудителни аборти, тежки глоби и изгонване при опит да имат второ бебе.

Промяната на закона не е била ефективна, тъй като при средната класа в Китай раждаемостта е по-ниска. Икономическият натиск оказва силно влияние върху политиката.

Китайският трудов пазар се свива, защото много млади хора издържат родителите, бабите и дядовците си, а Китай е страна, в която все още липсват социални услуги за възрастни хора.

В градовете разходите за отглеждане на дете растат. Поради тази причина много млади семейства не желаят да имат деца.

През 2017 г. раждаемостта в страната е била 1,6 деца на жена, което е значително по-малко от необходимото за запазване устойчивостта на населението.

Мнозина обаче се опасяват, че отмяната на политиката за едно дете в семейство ще се отрази отрицателно на жените. Въпреки трудовите закони и регламенти, забраняващи дискриминацията по полов признак при наемане на работа, жените са изправени пред значителни трудности при кандидатстване за определен пост.