ФБР е насърчавало, тласкало, а понякога дори плащало на американски мюсюлмани да извършат атентати в нагласени тайни операции в САЩ след 11 септември 2001 г. Това се казва в доклад на правозащитната организация “Хюман райтс уоч”. Според документа в почти всички най-големи терористични заговори вътре в страната е имало директно участие на правителствени агенти или информатори.
Въпреки че повечето от контратерористичните тактики, използвани в заговорите, са позволени от закона, стремежът на правителството да защити американците в някои случаи се е трансформирало в предизвикване на заплахи, твърди организацията.<br /> <br /> В над 500-те дела за тероризъм, гледани от американски съдилища след 11 септември 2001 г., министерството на правосъдието и ФБР са използвали американски мюсюлмани в тайни операции за борба с тероризма, опиращи се на религиозна и етническа принадлежност, се казва в доклада. Организацията е проучила 27 дела от разследването до съдебния процес и е разговаряла с 215 души - обвиняеми или осъдени, техни близки, адвокати, съдии и прокурори.<br /> <br /> Инфилтрирайки агенти в различни събирания на мюсюлмани, ФБР може да е подмамило към тероризъм хора, които никога не биха участвали в заговор по своя инициатива, твърди &ldquo;Хюман райтс уоч&rdquo;. Според нея половината от присъдите са резултат на нагласени &ldquo;капани&rdquo;. ФБР често пъти избирало за мишена уязвими лица, страдащи от душевни или умствени увреждания.<br /> <br />