Европейските синдикати се опасяват, че безработните в рамките на ЕС може да се увеличат с 8 милиона души и препоръчаха в тази връзка да бъде приет извънреден план за намаляване на работното време, финансиран отчасти от европейските фондове.
Европейската комисия прогнозира съкращаване на 3,5 милиона работни места през 2009 г., а организацията на работодателите в Европа "Бизнес Юръп" говори за 4,5 млиона нови безработни. Но Европейската конфедерация на синдикатите (CES) стига по-далеч. "Нашите прогнози са по-песимистични", заяви секретарят на конферерацията Валтер Серфеда. Според него "безработицата ще надхвърли 11% тази година със 7-8 милиона души, които ще загубят работата си". CES препоръчва най-напред да се приеме "краткосрочен план" срещу съкращенията. "Ние искаме извънреден план за намаляване на работното време във всички европейски страни", заяви Серфеда. За финансиране на работниците, които ще работят по-малко, CES иска държавите членки на ЕС да могат да използват "Европейския социален фонд". Той е предназначен за програми, свързани с пазара на труда и е в размер на около 75 милиарда евро за периода 2007-2013 г. Организацията предлага, парите, предвидени в рамките на този фонд за 2010 г., да могат да се използват още през тази година. /АФП