Глобалното затопляне е довело до това, че големият синигер и пъстрата мухоловка от разред Врабчоподобни са започнали да пресичат пътищата си в размножителния период и да се нападат един друг. Това заключение направиха учени от Холандия, които са изучили поведението на птиците.

През 2007 г. орнитологът Йелмер Самлониус за първи път е открил мъртъв мухолов в гнездо на синигер, който е загинал в жестока схватка. Мозъкът на птицата е бил изкълван. Ученият е направил предположението, че птиците не са успели да си разделят местата за снасяне на яйца, което е потвърдено от наблюдение.

Отбелязва се, че поради глобалното затопляне и по-малкото студените зими оцеляват по-голям брой синигери. До пролетта всички те се конкурират активно за хранителни ресурси и места за гнездене. Също така понякога студените вълни през пролетта променят времето на снасяне на яйца както на синигерите, така и на мухоловките. В резултат на това размножаването на двата вида се пресича и започват сблъсъци между птиците.

За целия период на изследването учените са открили 88 мъртви мухоловки, повечето от които били убити от големи синигери. Отбелязва се също, че всички умрели птици са били мъжки, които се занимават с търсенето на място за гнездене.

След точен удар в главата, синигерите изяждали мозъка на противника, което учените по-рано не са забелязали в поведението на този вид.

Превод и редакция: БЛИЦ