Нивото на стрес у служителите се е увеличило през последната година. Това влияе негативно на производителността на труда, смятат експерти от Investors in People, които са провели проучване сред британски компании.
Работодателите са неспособни да се справят с различните нива на стрес у своите подчинени. Почти половината от наетите не виждат уверено управление от страна на ръководството. Едва 5% споделят, че са получили по-голяма подкрепа от шефа в кризисните времена.<br /> Близо 40% от анкетираните са признали, че нивото на стрес сега е по-високо, отколкото преди 12 месеца. В една трета от компаниите обаче не се предприема нищо, което да помогне на служителите да се справят със ситуацията.<br /> До този момент мениджърите не обръщат внимание на високото ниво на стрес у служителите. Колкото по-дълго се игнорира проблемът обаче, толкова по-голямо влияние ще оказва той на производителността на труда, коментира Investors in People.<br /> Всяко четвърто по-продължително отсъствие от работа през миналата година е било поради стрес, установява още проучването, данни от което изнася Personnel Today. /TechNews.bg<br /> <br />