В Китай ще започне мащабна криза, ако правителството не предприеме икономически реформи, в това число към намаляване на държавната собственост в икономиката. The Wall Street Journal съобщи, че такива изводи се съдържат в доклада „Китай до 2030 година”, подготвен от Световната банка и китайски правителствени експерти.
Според доклада, ролята на правителството в регулацията на китайската икономика е порасла значително през последните 10 години. Авторите на документа отбелязват, че благополучието на икономиката на КНР много зависи от ръста на БВП. Ако неговите темпове намалеят, кризата ще порази целия стопански живот на страната. В същото време участието на държавата се отразява негативно на икономическия ръст.<br /> <br /> Авторите на доклада отбелязват, че бюрокрацията управлява държавните предприятия крайно неефективно. Експертите призовават китайското правителство да стимулира конкуренцията и предприемачеството, а също да приватизира държавни предприятия.<br /> <br /> Според прогнози на китайското правителство, през 2012 година повишаването на БВП ще бъде 8 процента, а от 2013 до 2016 година ще се забави до 6,6 процента. Преди това в предишните 30 години китайската икономика растеше годишно с 10 процента.<br /> <br /> През ноември 2011 година промишленото производство в Китай намаля за първи път през последните три години. Това се обяснява както с финансовата криза в Европа, довела до намалено търсене на китайски стоки, така и с намалено вътрешно потребление в страната заради затегнатата монетарна политика на правителството. /БЛИЦ<br /> <br />