Откриването на най-ранните известни съвременни земноводни в Антарктида предоставя допълнителни доказателства за топъл и умерен климат на Антарктическия полуостров преди отделянето му от южния суперконтинент - Гондвана.


Разкритията бяха направени още в края на април в престижното американско списание “Нейъчър”, преди да бъдат препечатани по цялата планета.

Екип шведски палеонтолози, водени от Томас Мьорс са открили вкаменените останки на тазобедрена кост и орнаментирана кост на черепа по време на експедиции до остров Сиймор, полуостров Антарктида, между 2011 и 2013 г., но са били идентифицирани едва наскоро. Екземплярите са на около 40 милиона години от Еоценовия период, и принадлежат към семейството Calyp­toce­phalellidae, известно още като качулати жаби.

Към днешна дата в Антарктида не са открити следи от студенокръвни земноводни или влечуги от семейства, които все още съществуват, което допълнително учудило учените.

Досегашните предположения на научната общност се основаха на теорията, че ледената покривка на Антарктическия полуостров се образувала преди окончателното разпадане на южния суперконтинент Гондвана на континентите на днешното Южно полукълбо, включително Южна Америка и Антарктида.

Новото откритие предполага, че климатичните условия на Антарктическия полуостров през късния среден Еоцен може би са били сравними с влажния и умерен климат в горите на Южна Америка днес, където се намират изключително всичките пет живи вида шлем.

Резултатите показват, че горите в Южна Америка може да са съвременен аналог на климата на Антарктида непосредствено преди заледяването на южния континент и сега могат да бъдат дом на видове, първоначално открити на Антарктическия полуостров.