Турският парламент одобри Протокола от Киото за борба д глобалното затопляне. От 252-ма депутати, присъствали на заседанието, 243 одобриха законопроекта, 3 бяха против и 6 се въздържаха.
Турция дълго отлагаше присъединяването си към Протокола с обяснението, че трябва да приключи своята индустриализация. През миналата година обаче правителството реши да промени позицията си, като се аргументира с обяснението, че подписването на Протокола от Киото ще позволи на страната да се включи в дискусиите за изпълнението му и огласяването на евентуални резерви. Анкара бе поставена под натиск и от Европейския съюз, към който се стреми да се присъедини, за да подобри драстично стандартите си по отношение на околната среда. Според представители на ЕС Турция трябва да инвестира около 35 млрд. долара, за да се вмести в европейските нормативи. Протоколът от Киото изисква подписалите го държави да намалят или стабилизират емисиите си на 6 “парникови” газа, обвинявани за затоплянето на планетата, най-важният от които е въглеродният двуокис. През 2012 г. действието на този документ изтича. Той изисква средно от държавите да намалят емисите си с 5,2% под нивото от 1990 г. между 2008 и 2012 г. Това би представлявало намаление на емисиите средно с 29% спрямо емисиите, които се очакват през 2010 г. /АФП