Учени успяха да дешифрират ДНК на човек, болен от рак, и да проследят промените в гените, довели до заболяването.
Група изследователи от Вашингтонския университет откри 10 генни мутации при изследване на клетките на жена, болна от рак на костния мозък, които са довели до развитието на болестта. Едва две от мутациите се оказали свързани с предишни заболявания. Методиката на този анализ, описан в списание “Нейчър”, може да бъде приложена при изследване на други форми на рак и да помогне за създаването на високоефективни лекарства. Учените взели проби от здрави и подложени на въздействието на рака тъкани от 50-годишна жена, която впоследствие починала, и сравнили тяхната ДНК. Станало ясно, че 9 от 10-те промени в гените се срещат практически във всяка заразена клетка. Подобно на останалите ракови заболявания ракът на клетките в костния мозък възниква заради промени, натрупващи се в ДНК в продължение на целия живот. Малко се знае обаче за природата на тези промени и по какъв начин влияят върху биологическите механизми, причинявайки безконтролен растеж на клетките, което е един от признаците за рак. В досегашните проучвания се изследваха различни ДНК и търсене на съвпадения в тях, които биха могли да помогнат за откриване на факторите, повишаващи риска от заболяване. Учените от Вашингтон анализирали над 3 млрд. образувани от гените химични съединения, които съставят човешкия геном, за да определят кои отклонения водят до рак. Промени били открити в гените, които отговарят за потискане на растежа на туморите, както и в гените, свързани с разпространението на рака. Освен това учените открили генетични отклонения, оказващи въздействие върху доставянето на лекарствата до клетките, което вероятно повишава съпротивата на болния организъм срещу лечението. Изследователите продължават да търсят други варианти на генни мутации, които може да оказват влияние върху развитието на заболяването. Те са проучили проби от туморни тъкани на 187 пациенти, но в тях е открита само част от изследваните до момента отклонения. По думите на ръководителя на проекта Ричард Уилсън това показва, че дори при един тип ракови заболявания има огромен брой генетични вариации. Според предположения на изследователите промените на генетично ниво стават не едновременно, а последователно, като подтикват постепенно здравите клетки към превръщането им в злокачествени. /Би Би Си