Изследователи определиха страните, които оказват максимално влияние върху екологичната обстановка на планетата. Статията на учените е публикувана в списанието PLoS ONE. При съставянето на рейтинга учените са се ориентирали към следните параметри: изсичане на горите, разрушаване на съществуващите екологични ниши, прекомерен улов на риба, използване на химически торове и изхвърляне на парникови газове. Избрани са тези критерии, защото по тях има достатъчно статистика за много страни.
По изводите от анализа авторите са съставили два списъка. В първия са попаднали 179 държави, които по най-лош начин се отнасят към собствените си ресурси, като първите 10 са: Сингапур, Корея, Катар, Кувейт, Япония, Тайланд, Бахрейн, Малайзия, Филипините и Холандия.<br /> <br /> Във втория списък са 171 страни, които най-много вредят на планетата като цяло: Бразилия, САЩ, Китай, Индонезия, Япония, Мексико, Индия, Русия, Австралия и Перу.<br /> <br /> Авторите на изследването са се опитали да определят зависимостта между нанасяната вреда на екологията от конкретна държава и икономическото й развитие. Направен е извод, че колкото по-развита е една страна, толкова по-силно тя изтребва природните ресурси. Това противоречи на известната теория, че когато страните достигнат определено равнище в икономическото си развитие, те започват да усвояват екологично чисти технологии и така се намалява отрицателното влияние върху екологията.<br /> <br /> <b>БЛИЦ</b><br /> <br />