Студент от Станфордския университет Ариел Алгазе успял да дешифрира текста върху руините на саркофага, която е в колекцията на университета от повече от сто години, съобщава phys.org.

Преди повече от сто години, през 1901 г., съпругата на основателя на Станфордския университет Джейн купил мумия със саркофаг. Пет години по-късно саркофагът бил сериозно повреден от земетресение, след което е поставен за съхранение в университетския музей. Учените не забелязали никакви надписи върху него.

През пролетта на 2018 г. Алгазе, изучавайки саркофага, открива два неизвестни досега надписа. Учените са помогнали за разчитането и превеждането на намерения текст. Останките са принадлежали на жена на име Сенчалантос, а текстът гласи: "Нека името й да става по-младо всеки ден."

Учените са успели да установят, че приблизителната дата на египетската смърт не е била по-рано от 30 г. пр. Хр. Изследователите отбелязват, че такива текстове, запазени от това време, се срещат доста рядко.

Превод: БЛИЦ