Учени от Тексаския университет A&M установиха, че концентрацията на въглеродния диоксид в атмосферата е достигнала безпрецедентни за последните 2,5 милиона години стойности, съобщава сп. "Нейчър къмюникейшънс".

Представителите на Хомо сапиенс (Homo sapiens) никога не са живели в подобни условия. Специалистите са направили реконструкция на състава на атмосферата, изследвайки карбонати на възраст до 22 милиона години в изкопаеми почви на Льосовото плато в Китай. 

Данните за концентрацията на въглеродния диоксид били съпоставими с резултатите от изследване на образци лед.

Оказало се, че първите представители на Хомо еректус (Homo erectus) преди 2,1-1,8 милиона години са живели в среда с ниско съдържание на въглероден диоксид - около 320 частици на милион. Концентрацията на парниковия газ останала стабилна до 1965 г., а след това достигнала 415 частици на милион.

Учените освен това са констатирали, че значими климатични промени в средния плейстоцен, които предизвикали заледяване преди 350-187 хиляди години, не са свързани с колебания в нивото на въглеродния диоксид, а с други причини.