Федералният съд във Вашингтон е блокирал постановлението на Управлението по контрол на продуктите и лекарствата (Food and Drug Administration, FDA), предписващо на табачните компании да слагат върху пакетите с цигари графични изображения, които показват вредните последствия от пушенето. Съобщението е на Associated Press.
Председателят на съдебния състав счел, че това изискване на федералните власти е незаконно, тъй като противоречи на поправката в Конституцията, гарантираща свобода на словото.<br /> <br /> Съдът приел доводите на табачните компании, които считат, че за разлика от надписите върху кутиите за вредата от пушенето, страшните картинки предизвикват човешките емоции към страх от тютюнопушенето. Освен това грозните картинки влияят негативно върху дизайна на цигарите и възприемане на бренда.<br /> <br /> Съдията отбелязал, че правителството разполага и с други възможности за борба с пушенето, сред които е увеличаване на данъка на цигарите, провеждане на антитютюнева реклама и профилактика на тютюнопушенето сред непълнолетните.<br /> <br /> FDA задължи табачните компании да печатат картинките през юни 2011 година. Сред одобрените от Управлението девет картинки са изобразени болни леки дробове, изгнили зъби, отворен човешки труп с изглед към вътрешните му органи, а така също и други картинки, за които се очаква да отблъскват от цигарите. Изображенията трябва да заемат половината лицевата и обратна страна на пакета. /БЛИЦ<br /> <br />