Възможност да уредят не само стари задължения към данъчна служба, но и дълговете от 2019 г., ще имат милиони данъкоплатци в Гърция. В следващите няколко дни ще се отвори новата онлайн платформа за разстрочено плащане между 24-48 вноски на дължими данъци, пише "Труд".

В схемата влизат всички потвърдени просрочени задължения в данъчните служби, одиторските центрове и митниците, а по избор на длъжника могат да бъдат включени и потвърдени и просрочени задължения, които са отложени с административно или съдебно решение.

Мярката е част от данъчните промени, които обяви Правителстото през месец декември миналата година.
Както „Труд“ писа от 1-ви януари 2020 г. се задвижват следните промени:

1. Промени в данъчната таблица на доходите от заплати, пенсии, бизнес и земеделие, като данъчна ставка се намалява от 22% на 9% за първите 10 000 евро годишен доход. Следващият процент, който съответства на дял от дохода от 20 000 евро до 30 000 евро, се намалява от 29% на 28%, докато от 30 000 до 40 000 евро процентът се оформя от 37% на 36%. За доходи над 40 000 евро ставката се намалява с един процент от 45% на 44%. Годишното приспадане на данъци, предвидено за доходи от заплати и пенсии и за печалби от селскостопански дейности за професионални земеделски производители, е следната:
-От 1 900 на 777 евро за всеки данъкоплатец без деца а издръжка.
-От 1,950 на 810 евро за всеки данъкоплатец с едно дете на издръжка.
-От 2000 на 900 евро за всеки данъкоплатец с две деца на издръжка.
-От 2100 на 1120 евро за всеки данъкоплатец с три деца на издръжка.
-От 2100 на 1340 евро за всеки данъкоплатец с четири деца на издръжка.
– От 2100 на 1560 евро за всеки данъкоплатец с пет деца на издръжка.

2. Намаляване на данъчната ставка върху дохода за компании и други юридически лица от 28% на 24%. Намалението се отнася за приходите от 2019 г., които ще се облагат с данък през 2020 г.

3. Намаляване на данъка върху дивидентите от 10% на 5% от 2019 г. Намаленият данък може да се плаща до 31-12-2020 г.

4. Намаляване на данъчната ставка до 10% за всички селскостопански кооперативи.

5. Отсрочване налагането на 24% ДДС при прехвърлянията на новопостроени сгради от строителни фирми към частни купувачи. Очаква се мярката да важи за три години, от 2020 до 2022 г. С този ход над 100 000 неусвоени недвижими имоти се пускат на пазара на по-ниска цена.

6. Спиране на данъка върху принадената стойност при покупката и продажбата на имоти за следващите три години, от 2020 г. до 2022 г.

7. Намаляване на данъка в размер на 40% от разходите за предоставяне на услуги за енергийно функционално и естетично модернизиране на сгради до сумата от 16 000 евро. Намаляването ще бъде за доходите през годините 2020-2022.

8. Промяна на ДДС на 13% от 24%, която е валидна за продукти от първа необходимост за деца в предучилищна възраст.

9. Промяна на ДДС на 13% от 24% за каските на мотоциклетисти и детските столчета за кола.

10. Ново „фиксирано регулиране“ на дългове към данъчната администрация. Всички нерегулирани дългове могат да бъдат изплатени на 24 или 48 вноски, в зависимост от вида на дълга. По-конкретно, 24-те транша се отнасят за редовен дълг, като данък върху дохода и ENFIA (Данък върху недвижимо имущество), а 48-те транша се отнасят до извънредни дългове, какъвто е данъкът върху наследството. Споразумението е задължително за всички установени и просрочени задължения в публичните финансови служби, одитни центрове и митници, като установените и просрочените дългове могат да бъдат подложени на административно или съдебно отлагане по избор на длъжника.

11. Отмяна на специалната такса за солидарност за лица с увреждания от 80% или повече.

12. Премахване на данъка за ползване на луксозни частни автомобили от многодетни лица с неженени непълнолетни деца.

13. Стимули за прехвърляне на данъчно пребиваване в Гърция на физически лица, които желаят да инвестират над 500 000 евро в рамките на три години. Онези, които прехвърлят данъчното си седалище в Гърция, ще получат значителни данъчни облекчения за доходите си в световен мащаб, които, независимо от техния размер, ще се облагат с данъци между 100 000 евро и 20 000 евро за всеки член на семейството им. По-конкретно тези, които прехвърлят данъчното си местожителство в Гърция, ще трябва да инвестират 500 000 евро в рамките на три години.

14. Освобождаване на юридически лица, които са с данъчна регистрация в Гърция, от данъка върху капиталовата печалба при прехвърлянето на ценни книжа и дялове.

15. Освобождаване от данък върху доходите и солидарна такса върху лихвите на корпоративните облигации, регистрирани на регулиран пазар.

16. Еднократно отписване на дългове на физически и юридически лица на обща стойност до 10 евро за всеки данъкоплатец поотделно.