Капитализмът не работи. Това заяви бившият гръцки финансов министър Янис Варуфакис, предават световните осведомителни агенции. Гръцкият представител е известен със своите икономически анализи. Новият му материал предлага алтернатива.

Признава се, че левите представители се лутат между съветския социализъм и умерената социалдемокрация. Мнението му е че глобализацията прави последното трудно постижимо.

Позовава се на някогашна политика на Маргърет Тачър. Варуфакис признава, че не е харесвал нейния модел, но признавал влиянието и като лидер и разбирането за намиране на нова програма.

Според него е важно да има план за работа на демократичния социализъм. Той е получил подкрепа от своята партньорка Данае Старто и финансовият министър на Ирландия Паскал Донахю.

Според него се наблюдава отделянето на капитализма от икономиката. Припомня се, че навсякъде държавата плаща сметките на големия бизнес.

Пазарният социализъм не може да си позволи да включва трудовия пазар, защото когато трудовете време има пазарна цена, пазарният механизъм започва да заема всеки аспект от работата.

Посочва се идеята всеки служител да е равен партньор. Централните банки могат да осигуряват на всеки възрастен свободна банкова сметка, в която фиксирана стипендия се дава всеки месец.

Повечето хора използват централната банка за своите плащания, повечето от печатаните от нея пари се прехвърлят обратно в нея. Така хората ще получават два вида доход, дивидентът от банката и заплащането от своята работа.

Правителството ще се финансира чрез два вида данък, такъв върху корпо-синдикалистките фирми и върху отдаването на земя под наем.
Международната търговия ще се води чрез нов вид дигитална валута. Ако стойността на валутата по износа на страната надвишава тази при вноса, то тя ще получи сметка в размер на разликата. Същото важи и при обратното.

Така се ограничават спекулантските парични движения, ощетяващи развиващите се страни. Когато служителите станат партньори и получат право на глас в корпорациите, разликата между заплата и печалба се премахва и демокрацията започва да действа.

Така конгломератите ще бъдат разбити в малки компании и ще се съживи пазарната конкуренция. Така акциите вече няма да се търгуват, а с това и няма да има нужда от голям дълг.

Новите идеи ще бъдат предложени в нова книга. В нея ще бъдат предложени по обобщени представи.