Броят на гладуващите в света през 2016 г. достигна 815 милиона души, които съставляват 11 процента от населението на планетата, съобщиха световните информационни агенции.
Както се отбелязва в ежегодния доклад по този въпрос на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), за първи път от 10 години се наблюдава увеличаване на броя на гладуващите.

Данните в доклада сочат, че гладуващите са се увеличили с 38 милиона, след като са били 776,7 милиона през 2015 г. Посочва се, че военните конфликти, както и предизвиканите от климатични промени природни катаклизми са основните фактори, допринесли за глада и многобройните форми на непълноценно хранене.

Над половината от гладуващите на планетата - 489 милиона души, живеят в страни, в които има военни конфликти. В подобни условия, усложнени от политическа и екологична нестабилност, разпространението на глада е с 11-18 процентни пункта по-голямо, отколкото в други райони