Загубите от неконтролиран фалит на Гърция ще възлязат на един трилион евро. Такава оценка за последствията при отказ на Атина да изплаща дълговете си даде Институтът по международни финанси (IIF), който представлява интересите на частните кредитори на Гърция в преговорите по опрощаване на част от дълга.
Пълният текст на конфиденциалния документ с дата 18 февруари, предназначен само за служебно ползване, е качен на сайта Athens News и може да бъде прочетен на линка https://www.athensnews.gr/portal/11/53784 на английски език.<br /> <br /> Според експертите от института, ако Гърция обяви фалит, то още на няколко държави от Евросъюза ще им е нужна финансова помощ, за да се спре разпространението на дълговата криза.<br /> <br /> В IIF са изчислили, че на Ирландия и на Португалия в продължение на пет години ще им трябва кредитна поддръжка в размер на 380 милиарда евро, а спасението от банкрута на Испания и Италия ще струва на ЕС 350 милиарда евро.<br /> <br /> В такъв случай ще се наложи рекапитализация на банките, за която трябва да се отделят минимум 160 милиарда марки. Освен това загуби ще понесе и ЕЦБ, чиито вложения в гръцката икономика са оценени от IIF на 177 милиарда долара.<br /> <br /> Частните кредитори се договориха с Атина през октомври за опрощаване на половината от държавния дълг. По такъв начин дългът ще намалее от 170 на 120 процента от БВП. В средата на януари гръцките чиновници искаха кредиторите да опростят повече от половината стойност на притежаваните от тях облигации. /БЛИЦ<br /> <br />