Действието на Големия адронен колайдър е способно да погуби Земята, но много учени предпочитат да мълчат за рисковете, които той крие. Това разакзва в книгата си On the Future: Prospects for Humanity британският космолог Мартин Рийс. Според него действието на колайдъра може да доведе до формиране на черна дупка или да превърне Земята в свръхплътна сфера с диаметър около 100 метра.

"Възможно е да се образува черна дупка, която ще погълне в себе си всичко, което я обкръжава. Друга, същото толкова плашеща възможност е, че елементарните частици или т. нар. кварки могат да се превърнат в странни обекти. Само по себе си това е безобидно, но според една от хипотезите този вид обекти могат да се трансформират в различни форми и по този начин да преобразуват Земята в свръхплътна сфера с диаметър от сто метра", смята ученият 

По думите на Рийс има и трети вариант. Заради работата на колайдъра да се стигне до поглъщане на самото пространство и тогава наистина катастрофата ще придобие вселенски размери. 

Сътрудниците на ЦЕРН, които провеждат експерименти, не са съгласни с мнението на космолога и смятат, че колайдърът не представлява опасност за живота и съществуването на Вселената. 

По-рано за опасностите, които носи колайдъра, предупреди и знаменитият британски физик Стивън Хокинг, който почина тази година. 
Мартин Рис е английски космолог и астрофизик. Той е професор в университета в Кеймбридж и член на Палатата на лордовете, автор е на хиляди научни публикации, повечето от които по астрофизика и космология. Автор е на осем книги.

Превод и редакция: БЛИЦ