Председателят на Народното събрание Цецка Цачева, кандидатът на ГЕРБ за кмет на община Ловеч Корнелия Маринова и Мадлена Бояджиева – кандидат за кмет на община Тетевен бяха домакини на кръгла маса – дискусия на тема „Икономическо развитие на регионите – сътрудничество на общините“, която се проведе на 12 октомври в Ловеч. В дискусията участваха представители на бизнеса и работодателите, съсловни и неправителствени организации от града, които поставиха своите въпроси.
Активните граждани на Ловеч поставиха пред председателя на парламента и кандидатките за местната власт в региона въпроси, свързани с трудностите при намиране и задържане на работа на квалифицирани кадри. Важен въпрос бе невъзможността на търговски фирми да кандидатстват по европейски проекти.<br /> <br /> Корнелия Маринова представи пред присъстващите управленската си програма и заяви, че в работата си като кмет винаги ще залага на директното си общуване с бизнеса. &bdquo;В последните 12 години в община Ловеч се наблюдава постъпателно затъване, едно изключване от картата на икономически активните и атрактивни райони в България. С огромна загриженост следя как бизнеса се оттегля от града, преместват се в съседна община. Време е тази мъгла да се вдигне и да потърсим заедно възможностите за един по-добър и взаимно по-полезен път за развитие&ldquo;, каза Корнелия Маринова.<br /> <br /> Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Ловеч резюмира накратко икономическото състояние на общината днес &ndash; затихваща икономика, намаляване на нетните приходи от продажби, слабо присъствие на производство. &bdquo;Предприятията с над 250 заети лица са едва 0.2% с тенденция към намаляване&ldquo;, посочи Маринова и цитира констатация от Областната стратегия за развитие, според която икономическите различия между отделните общини в областта се задълбочават и община Ловеч е сред най-изоставащите.<br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201510/IMG_0892.JPG" width="510" height="383" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> Корнелия Маринова представи накратко своята визия за бъдещето на икономиката в Ловеч. Тя акцентира, че ролята на кмета е да помогне да се създават условия за развитие на бизнеса чрез подобряване на инфраструктурата, създаването на благоприятна среда за увеличаване на инвестиционната активност, включително облекчаване на регулационни режими и опростена процедура при издаване на разрешителни и лицензи.<br /> <br /> &bdquo;Акцент в управлението на това мнозинство безспорно е стабилното икономическо развитие на страната&ldquo;, сподели председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Тя обобщи приликите между областите Ловеч и Плевен, много от които, за съжаление, са с негативен знак. Цецка Цачева специално изтъкна огромната важност на магистрала &bdquo;Хемус&ldquo; и сподели, че възможно най-бързото й завършване е неин личен приоритет. &bdquo;Когато се говори за съживяване на бизнеса, са нужни комплексните усилия на държавните институции, на изпълнителната власт, общината и общинския кмет&ldquo;, заяви Цачева.<br /> <br /> &bdquo;Ще подкрепяме малкия и среден бизнес и по въпросите, които възникват по отношение на търсене и предлагане на труда, посочи Корнелия Маринова. Тя каза още, че сигурността също ще бъде приоритетна функция на общинската администрация и на кмета, защото това е една от сериозните пречки за бизнеса. Кандидатът на ГЕРБ за кмет пое ангажимент да осъществява редовен диалог и да осигури реално партньорство и комуникация между новата местна власт и представителите на бизнеса.<br /> <br /> &bdquo;Средата на живот също е важен фактор за привличането на инвестиции и на развитието на бизнеса. И тук е ролята на местната власт, тъй като именно от нея се очаква да гарантира по-добри условия за живот в дадена община &ndash; тя е важен фактор за развитието на икономиката. В този смисъл Корнелия Маринова и Мадлена Бояджиева имат визия какво им предстои. Познаването на проблемите е първата част от решаването на проблема&ldquo;, подчерта Цецка Цачева.<br /> &nbsp;