В резултат на многобройни запитвания на учители и родители, притеснени от работата по нови програми със стари учебници в първи и пети клас през новата учебна година, издателска къща „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ изработиха учебни материали с новите теми по предметите, в които има учебно съдържание, липсващо в действащите учебници. Тези материали ще бъдат разпространени безплатно сред учители и ученици след 15 септември 2016 г. и ще дадат възможност за безпроблемно обучение по новите програми през учебната 2016/2017 година.
Материалите за първи клас са по предметите математика, околен свят и технологии и предприемачество, а за пети клас &ndash; по български език, литература, математика, човек и природа, география и икономика и технологии и предприемачество. Разпространението на материалите ще стане чрез представителствата на &bdquo;Анубис&ldquo; и &bdquo;Булвест 2000&ldquo; в цялата страна, като те ще бъдат доставяни директно в училищата.<br /> &nbsp;<br /> &bdquo;Като издатели на учебници с над четвърт век практика си дадохме сметка каква трудност представлява за учители и ученици да усвояват ново учебно съдържание без да имат предварително разработени учебни материали по него. Ето защо решихме да отпечатаме тези допълнителни материали с липсващото учебно съдържание и да ги предоставим безплатно на учители и ученици. Ще бъдем доволни, ако така допринесем за по-гладкото протичане на учебния процес и за решаване на временния проблем нови програми - стари учебници&ldquo;, казаха Владимир Топенчаров и Николай Табаков, управители на &bdquo;Булвест 2000&ldquo; и &bdquo;Анубис&ldquo;.<br /> &nbsp;<br /> Уроците за нови знания, липсващи в действащите учебници и включени в новите учебни материали, са изработени от авторски колективи на &bdquo;Анубис&ldquo; и &bdquo;Булвест 2000&ldquo; и са част от внесените за одобрение проекти на нови учебници за 1-ви и 5-ти клас на двете издателства.&nbsp; &bdquo;Анубис&ldquo; и &bdquo;Булвест 2000&ldquo; внесоха общо 32 проекта на нови учебници за първокласниците и петокласниците. Към тях са разработени и допълнителни учебни помагала по новите програми под формата на тетрадки и работни листове. Те вече са на пазара и могат да бъдат поръчвани от учители и родители.<br /> &nbsp;<br /> Тези помагала също запълват празнината от липсващо задължително учебно съдържание в настоящите учебници и дават възможност за работа в клас и за самостоятелна работа.<br /> &nbsp;<br /> В началото на учебната година учителите, които преподават в 1-и и в 5-и клас ще намерят и други полезни ресурси под формата на pdf файлове и електронни разработки по новите програми на интернет страниците <a href="https://www.anubis.bg/" target="_blank">www.anubis.bg</a> и <a href="https://www.bulvest.com/" target="_blank">www.bulvest.com</a>.<br /> &nbsp;