Американски учени стигнаха до заключението, че определено състояние на краката е свързано с риска от скорошна смърт. За да достигнат до този извод изследователите са  анализирали данни от здравното проучване на медицинските сестри, в което са участвали 57 417 жени на средна възраст 67 години.

Най-честите грешки при оказване на първа помощ

От 2002 г. насам на две години на доброволци са се изпращали въпросници, в които те трябва да посочат здравословното си състояние.

През 10-те години на наблюдение са регистрирани 6448 смъртни случая.


Кое е това състояние четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.