Д-р Иван Пидакев завършва медицина през 1995 г. в Медицински университет - Пловдив. От 1999 до 2003 г. специализира обща хирургия в “Пирогов”, а от 2004 г. придобива специалност.

През периода 2004 -2005 г. работи като спортен лекар в Националния отбор по свободна борба и в боксов клуб ЦСКА.

Сред основателите е на Българската асоциация по диабетно стъпало. От 2008 г. до началото на 2014 г. работи и специализира кардиохирургия в НКБ - София.

През 2014 г. започва работа като хирург в Медицински институт на МВР. От 2017 г. е докторант с тема на дисертационната работа “Комплексно лечение на диабетното стъпало”.

Диетолози изненадващо: Салатата "Цезар" е изключително вредна

Интересите му са насочени в областта на дерматологичната хирургия, дерматоонкологията, диабетното стъпало, колопроктологията и херниологията.

Има повече от 20 научни труда, от които над 15 публикувани статии в български и международни списания, редовен участник е на национални и международни форуми и конгреси по хирургия и дерматология.

Кое едно от най-тежките усложнения на диабета четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.