Доц. д-р Добрин Василев завършва медицина през 1998 г. Защитава докторска степен във Варшавската медицинска академия през 2009 г. Има дългогодишен опит в лечението на пациенти, инвазивната диагностика и терапия в областта на кардиологията. От 2014 г. е началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛ “Александровска”. 

Клиниката е една от най-големите в страната. Тази година Американската кардиологична асоциация награди екипа, ръководен от доц. Василев, за научен принос в областта на кардиологията. И трите абстракта (резюме на научна статия) са приети, а единият от тях е награден на най-престижния кардиологичен форум в света - Научния конгрес на Американската кардиологична асоциация. 

American Heart Association (АHА) е най-голямата и влиятелна кардиологична асоциация в света, с най-високо ниво на научните публикации. Абстрактът на доц. Василев и колегите му показва изработване на предсказващ сбор от параметри за функционалната значимост на стесненията в артериалните разклонения, което фактически определя кои пациенти се нуждаят от стентиране.

Доц. Добрин Василев и колегите му за втори път получават награда от Американската кардиологична асоциация. През януари 2019 г. те бяха първите българи, отличени за научен принос на научната сесия на АHА, където два от абстрактите им бяха наградени.

- Доц. Василев, за втори път сте удостоен с награда от Американската кардиологична асоциация. За кой научен принос в областта на кардиологията получихте това високо признание?

- Искам да подчертая, че това признание не е само за мен, а и за хората, с които работя. Ние сме екип от няколко човека, които работим по проекта. По принцип това е първото изследване, което показа, че половината от пациентите със стеснения, които изглеждат значими на ангеография, по време на коронографията се оказва, че функционално не са значими и не изискват механична терапия. 


Цялото интервю, четете в zdrave.to