Доц. д-р Атанас Мангъров, к.м.н., е началник на Клиниката за лечение на детски инфекциозни болести към СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ ЕАД – София. Доцент е към Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, придобива и научната степен „кандидат на медицинските науки“.

Вирусът на морбили може да предизвика „имунна амнезия”!

Дисертацията му е на тема „Съвременна рехидратираща терапия при остри чревни инфекции в кърмаческа и ранна детска възраст“, която се прилага в цялата страна. Детската смъртност в Инфекциозна болница в София е намаляла повече от 20 пъти, откакто доц. Мангъров практикува там. 

Член е на Българското дружество по инфекциозни болести и на Националния консултативен екип по инфекциозни болести. Автор е на множество научни трудове. 

За какво предупреждава инфекционистът четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.