Предстои ми да си направя ехография на млечната жлеза. Аз съм на 28 години, здравноосигурена. Имам ли право на направление за това изследване и кой трябва да ми го издаде?

Добромира Спасова, гр. Кърджали


Отговорът от нашите специалисти, четете в zdrave.to