Интересувам се при постъпване в болница с направление №7 и направени много изследвания, може ли освен епикризата, пациентът да получи и копие от направените изследвания (основно на CD-носител) - скенери, цветни снимки и други? Дължа ли някаква такса за издаването и получаването им?

Калина Йорданова, гр. Велико Търново

Какъв трябва да е нормалният пулс на човека?

Копия от изследванията, резултатът от които се получава след изписването на пациента, при поискване му се предоставят в писмен вид лично или на членове на семейството, или на упълномощени от пациента хора.


Как се получава епикризата и какъв е редът четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.