Синът ми е диспансеризиран с автоимунен тиреоидит при детски ендокринолог, откакто беше диагностициран със заболяването на 11-годишна възраст. През последните две години обаче го проследява друг детски ендокринолог, тъй като сме изключително доволни от него. Бихме искали да прехвърлим диспансерното наблюдение при новия специалист. Затова моля да ми дадете информация какъв е нормативно определеният ред за преместване на диспансерно наблюдение при друг специалист, защото Наредба №8 не съдържа такава информация, а ни изискват направление от личния лекар с код 34 (Детска ендокринология и болести на обмяната) и тип 1 (с остро заболяване или състояние извън останалите типове) вместо тип 3 (избор (преизбор) на специалист, извършващ диспансерно наблюдение). Личният лекар обаче не може да издаде направление за остро заболяване, защото синът ми не страда от такова. Как да решим проблема?

Теодора Станимирова, гр. Варна

В случая личният лекар трябва да издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №3) - тип 3, за избор (преизбор) на специалист, извършващ диспансерно наблюдение. Няма причина, поради която от болницата да изискват от личния лекар да издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №3) - тип 1 за остро заболяване.

Какъв е редът след това четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.