Проф. д-р Мария Орбецова е началник на Клиниката по ендокринология при Университетска болница “Св. Георги” - Пловдив. Тя е и зам.-декан на Медицинския факултет в Медицинския университет в Пловдив, главен редактор на сп. “Ендокринология” - орган на Българското дружество по ендокринология.

Завършва висшето си образование в Медицинска академия - София. Работи първоначално по разпределение във Вътрешно отделение на Районна болница - гр. Бяла Слатина, област Враца, след което постъпва в Клиничен център по ендокринология, УСБАЛЕ, “Акад. Иван Пенчев” в София.

От 2005 г. е началник на Клиниката по ендокринология при УМБАЛ “Св. Георги” - Пловдив. Има специалности по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната и магистратура по “Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Специализирала е в Клиниката по ендокринология и диабет, университет “Ню Касъл”, Англия; Диабетен център “Стино”, Копенхаген, Дания; Клиника по артериална хипертония, болница “Брусе”, Париж, Франция. Защитила е дисертация на тема: “Нарушения във въглехидратната и липидната обмяна при хипоталамо-хипофизарни заболявания с автономна хормонална свръхсекреция - акромегалия, болест на Cushing и пролактиноми” и има присъдена образователна и научна степен “Доктор”.

Съавтор е в учебници, ръководства, учебни помагала и 4 монографии. Има над 300 публикации в български и международни медицински списания и над 250 участия в международни и национални научни форуми в различни области на ендокринологията. 

Член е на Управителния съвет на Българското дружество по ендокринология и на Асоциация по ендокринни хипертонии - Алианс, на Съюза на учените в България; на Българския институт метаболитен синдром (БИМС); на Европейското дружество по ендокринология (EES), на Европейската асоциация по акушерство и гинекология, Група за изучаване обучението по диабет (DESG) към Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD).

Може ли да "хванем" диабет от ядене на захар четете в най-полезния сайт Zdrave.to.