Витамините са нискомолекулни органични вещества, необходими в минимални количества за нормалната жизнена дейност на човека и животните. Един от най-важните витамини е D. Той е известен още като “слънчевият витамин”. Витамин D e мастноразтворимо съединение, съставено от витамин D1, D2 и D3.

Недостигът на витамин D през детската възраст води до болестта рахит (изкривяване на кости и крайници). Съществува хипотеза (все още изследователска), че продължителното отсъствие на витамин D в организма може да доведе до заболяване от рак.

Кой е неизвестният източник на витамин D четете в най-полезния сайт Zdrave.to.