В клинична пътека №218 „Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става” е включено поставянето на ставна протеза за колянна става. НЗОК заплаща единствено за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, ако те са включени в т.нар.

Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болнична медицинска помощ.

Научете повече в zdrave.to.