Доц. д-р Антоанета Гатева завършва медицина в МУ-София през 2006 г. През 2007 г. и 2008 г. работи в Център по спешна медицинска помощ, гр. София.


От 2009 г. до момента работи в Клиниката по ендокринология на УМБАЛ “Александровска”, първоначално като специализант, а впоследствие като ординатор, асистент, главен асистент, а от август 2020 г. като доцент. 

През 2013 г. придобива специалност “Ендокринология и болести на обмяната” и защитава докторска дисертация. В момента научните - интереси са фокусирани върху проблемите на затлъстяването, предиабета и превенцията на захарния диабет и неговите усложнения.

Какви са симптомите на диабет и преддиабет четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.