Здравейте, имам поставени следните диагнози с код I11.0 (хипертонично сърце), код Е03.8 (други видове хипотиреоидизъм) и код Н40.0 (суспектна глаукома). Моля да поясните подлежат ли на диспенсеризация при специалист или личен лекар? Какъв интервал от време за прегледи и какви изследвания и кога трябва да ми се направят, ако имам право да бъда диспансеризирана?

Галя Йовчева, гр. Пловдив

Отговорът на специалистите, четете в zdrave.to