Един от подценените проблеми в България, на чиято основа, според мен, до голяма степен расте и острата поляризация в обществото, и пропагандата, и конспиративни нагласи, е силно влошеното психично здраве на обикновения човек.

Това написа в профила си в социалната мрежа д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн и експерт по безопасност на ваксините.

Ето какво още пише той:

"Убеден съм, че заедно с доста влошеното образование, сред хората има немалък процент с недиагностицирани психични проблеми. По мнение на колеги психолози и психиатри картината, която наблюдават професионално, е повече от тревожна.

Многократно попадам в разговори със случайни хора, които са с подчертани отклонения, но без никакво разбиране за това. Тук не говоря само за психози (тежки състояния на нарушено възприемане на реалността), но и за маниакално-депресивни (биполярни) растройства, посттравматични нарушения, натрапливи неврози, депресия, фобии, зависимости.

Би било от полза да се направи (ако вече не е направен) подробен и представителен анализ за психичното здраве на българина.

Имаме много рискови фактори като нездрава семейна среда, детски травми, алкохолизъм, хроничен стрес, злоупотреба с лекарства, които могат да отключат подобни проблеми."