Вирусът SARS-CoV-2 взаимодейства с протеин, който се намира на повърхността на клетките на много човешки органи, като засяга предимно белите дробове, но патогенът може да увреди и стомаха. Това казва д-р Сергей Вялов, хепатолог, гастроентеролог и член на Европейското дружество за изследване на черния дроб и на Американската гастроентерологична асоциация.

"Коронавирусът взаимодейства с ангиотензин-конвертиращия ензим тип 2, или АСЕ2 (протеин, който се намира върху клетъчните мембрани на много телесни тъкани - бел. ред.), който се намира най-вече в белите дробове, но също и в стомаха. Затова коронавирусът засяга и стомаха, като предизвиква възпаление и влошава състоянието на органа”, обяснява гастроентерологът.

"Човек с гастрит може да развие язва заради коронавируса", казва Вялов.

„Язвата не винаги се проявява със силна болка. Тя може да се прояви само като дискомфорт по време на хранене”, добавя лекарят. Той препоръчва да потърсите медицинска помощ, ако подобни усещания ви тревожат редовно.

Болният от COVID-19 може да развие язва на стомаха и поради лекарствата, приемани за лечението му, продължава лекарят.

"Лечението е необходимост, но има някои странични ефекти от противовъзпалителните лекарства, лекарствата за понижаване на температурата, редките антивирусни препарати и хормоните. Всички те оказват влияние върху стомаха и могат да причинят язва", каза Сергей Вялов.