Дали сме указания на ВИК дружествата да преустановят снемането на показания на битовите абонати с цел намаляване на контактите между инкасатори потребители и запазване на живота на самите потребители. Мярката ще бъде в рамките на извънредното положение , до 29 март. 

Това съобщи на специален брифинг министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова. 

Потребителите ще могат да направят своя самоотчет, да го съобщят на ВИК операторите по начините, указани на страниците на дружествата - телефони, есемеси, за да се ограничени личния контакт, каза още Аврамова. 

ВИК ще могат да залагат служебни резултати, като се основават на данни от предишен исторически период, добави тя. 

За заплащането на дължимите суми от потребителите се препоръчва те да ползват електронен превод, банково плащане, услугата Изипей, плащане на гишетата на български пощи. 

За да се съхрани здравето на потребителите и клиентите, ще прилагаме всички вече известни начини, като ще се допускат в помещенията на касите ограничен брой хора в зависимост от големината на помещенията. Помещенията ще се дезинфекцират, обяви още Аврамова. 

Всички електронно услуги, които министерството изпълнява, ще бъдат изпълнявани. Като ще се заложи на електронен обем, увери тя. 

Във връзка с COVID-19 днес в министерството на енергетиката бе проведено заседание с 3-те ЕРП-та за конкретни мерки, свързани с нашата работа, насочени да облекчат всичките потребители при ползване и плащане на електрическата енергия, съобщи енергийният министър Теменужка Петкова

Всички страни с мотивирани да работят изцяло в интерес на потребителите, подчерта тя. 

Първата мярка е осигуряване на непрекъсвамеостта на ел. енергия. И трите ЕРП-та преустановява всичките планирани дейности на рехабилитация на мрежата. Ще останат случаите само на неотложна необходимост. 

Друга важна мярка е - всички болници на страната, които са специална категория потребители на ел. енергия, са длъжни да разполагат със собствени трафопостове и да гарантират друг източник на електрическа енергия.  

Стартира се проверка, която трябва да установи как работят тези системи и могат ли те да реагират адекватно при смущения на подаването на ток. 

Ще се стимулира разплащанията и информацията за подаване на ел. енергията да се осъществяват онлайн. За целта всяко ЕРП е посочило въпросните контакти на своята страница. 

За онези, които не могат да ползват онлайн услугите - предимно възрастни хора - ще бъдат пренастроена работата на центровете за разплащане. Въвежда се мярка съответно влизането в тези центрове.

Ако има опашка през тези центрове, това се прави в името на тяхното здраве, извини се предварително Петкова. 

Предприети са всички мерки за дезинфекция на помещенията, за да може всички да са спокойни за здравето си. 

"Налагането на мораториум върху плащанията на сметки е много опасно предложение. Може да се стигне до ситуация, която да е по-опасна от вируса. Подготвени са пакети от мерки да се удължат сроковете и възможностите за плащане на сметки, като се прави съответното разсрочване. Срокът за разсрочване от 10 дни се удвоява на 20. Ако ситуацията изисква, срокът може и допълнително да бъде удължен", заяви много отговорно енергийният министър. 

"Ако има мораториум, това ще доведе до ситуация, в която след месец-два потребителите ще имат да плащат наведнъж две-три сметки", добави тя. 

На свой ред Димчо Станев от "ЧЕЗ Електро България" заяви, че един такъв мораториум би довел до това, ЕРП-тата да не получат за месец половин милиард лева, който те трябва да разпределят по веригата. 

Също стана ясно, че в индивидуални случаи може да се подаде и искане за допълнително разсрочване на сметките за ток. 

До края на седмицата ще бъде разрешен въпроса с компенсирането на потребителите на газ във връзка с поевтиняването на "синьото гориво", обеща Петкова. 

 
 

Директорът на КЕВР Иван Иванов заяви, че са предприети съвместни мерки с Министерството на енергетиката и отбеляза, че електроразпределителните дружества ще осигурят непрекъснато електрозахранване в цялата страна. Това е важно не само за обучителния онлайн процес, който стартира днес МОН, но и заради факта, че много други фирми и организации са пуснали своите служители да работят от вкъщи. 

КЕВР отчита относно договореното с трите ЕРП-та, че набелязаните мерки са в съответствие с техните лицензи и правилата на самите дружества. 

Комисията в съответствие със своите правомощия ще упражни контрол на мерките, взети заради извънредното положение в страната.