Трябва да се пости висока оценка за мерките в нашата страна за коронавируса. Това заяви акад. Ангел Гълъбов - ветеран на вирусологията в България в ефира на БНТ.

Нужно е да се прави категорично разграничаване между симптомите на грип и коронавирус, обясни акад. Гълъбов."При грипа има внезапно начало - състояние на разтрисане, температура, главоболие, болки в мускулите и чак на втория - третия ден се поява кашлица. Той не навлиза в кръвта, атакува горните етажи на дихателния тракт и след това става изливане на оксиданти.

При коронавируса няма внезапно начало, обаче има три особености - стъпалообразно засилване на кашлица, стъпалообразно покачване на температурата, елементи на проблеми с дишането, тъй като атакува дълбоко дихателните пътища и алвеолите.", посочи още експертът.

Според него коронавирусът не е продукт на генно инженерство, а спонтанно възникнал.

Акад. Гълъбов обясни, че бумът на коронавирус в Италия се дължи на това, че той е навлизал повече от месец в страната
без симптомни инфекции и по тази причина, още не е открит нулевият пациент.

При съмнение за коронавирус, пациентът в никакъв случай не бива да посещава семейния си лекар в лечебно заведение, нито да се движи с масовия градски транспорт или да търси медикаменти в аптеката. Затова призова д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар.  По думите й, в противен начин болният поставя в риск околните и другите пациенти в здравното заведение.

Ако има съмнения, пациентът трябва да се обади на своя лекар и след това той ще бъде извозен с линейка по специален начин, за да се направят изследвания за коронавирус.

Трябва да имаме високо гражданско съзнание и да действаме без паника, допълни д-р Николова.