Д-р Николай Сурчев завършва медицина през 2008 г. с пълно отличие “Златен Хипократ”. Започва работа в Специализирана очна болница за активно лечение (СОБАЛ) “Акад. Пашев” през февруари 2009 г.

Притежава специалност по офталмология. През 2013 г. защитава докторска дисертация на тема “Влияние на предоперативни рискови фактори при роговична трансплантация”.

Основните интереси на д-р Сурчев са в областта на роговичните заболявания, кератопластиката и катарактата. Преминал е курсове по диабетна ретинопатия и катарактална хирургия - Прага, Чехия, роговично донорство и банкиране - Дейтън и Мемфис, САЩ, роговична трансплантация - Ерланген, Германия.

Д-р Сурчев е член на Съюза на очните лекари в България (СОЛБ), Европейската асоциация на катарактални и рефрактивни хирурзи (ESCRS).


Интервюто с д-р Сурчев, четете в zdrave.to