Доц. д-р Атанас Мангъров е началник на Първо детско отделение към СБАЛИПБ “Проф. Ив. Киров” - София. Доцент е към Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина.

През 1982 г. се дипломира във ВМИ “И. П. Павлов” - Пловдив, а между 1983-1986 г. е редовен аспирант към Катедрата по инфекциозни болести на Медицинска академия - София.

Защитава дисертация на тема “Съвременна рехидратираща терапия при остри чревни инфекции в кърмаческата и ранната детска възраст” и придобива научна степен “кандидат на медицинските науки”.

Резултатите от неговата дисертация се използват в цялата страна. Когато започва работа в Инфекциозна болница през 1983 г., там на година са умирали 25-30 деца.

Сега фаталните случаи са намалели до 1-2 годишно. Терапията, която той създава, е известна с наименованието “банката на Мангъров”. Доц. Мангъров участва в Българското дружество по инфекциозни болести и в националния консултативен екип по инфекциозни болести.

Автор е на множество научни трудове.

- Доц. Мангъров, възможно ли е вкарването на РНК-частици в клетката чрез ваксините от този тип да окажат влияние върху нашето ДНК?

- Има данни, които показват, че този основен постулат в генетиката – предаването на генетична информация само от ДНК към РНК или ДНК, не е съвсем абсолютен. 

Цялото интервю, четете в zdrave.to