По данни на СЗО милиони хора страдат от магнезиев дефицит. За България процентът на гражданите, които имат недостиг на минерала в организма си, е над 50.

Много от тях дори не осъзнават този дефицит. Други изпитват острите последствия от него.

Увеличената консумация на рафинирани храни през последните 100 години води до драстично намаляване на минерала, поеман чрез храната, и до магнезиев дефицит сред значителна част от населението.

Кой магнезий за какво помага и как да разберете кой да купите, вижте в zdrave.to