Мобилните телефони в някои случаи могат да увеличат шанса за рак на щитовидната жлеза. Излъчването им е вредно за хората с определени генетични предразположения, според екологичните изследвания.
 

Учени от Йейлския университет са изследвали над 900 души. В хода на научната работа те идентифицираха 176 гена и откриха 10 единични нуклеотидни полиморфизма (различия в последователността на ДНК), свързани с риск от рак.

Kaк влияят телефоните и с кога трябва да сме особено внимателни, четете в zdrave.to