“Въздухът е склад на Божествени енергии. Животът е складирал там своите енергии”, е казал Учителя Петър Дънов в своя беседа.

Според него въздухът е носител на електричество и магнетизъм. Тази енергия минава през носа на човека и обновява нервната му система. Чрез дишането човек може да застави мозъка си да мисли правилно, сърцето - да чувства право и стомахът - да работи нормално. 

Дишането е двоен процес - физически и психически. Крайната цел на дишането като психичен процес е пречистването на мисълта. Има три вида дишане: горно, средно и долно, според това коя част от дробовете взема най-голямо участие в процеса.


Съветите на Петър Дънов за правилно дишане, четете в zdrave.to