Министерството на здравеопазването отказва да реши проблема със състрадателната терапия
<em>Проф. Лъчезар Аврамов е ръководител на лаборатория &ldquo;Биофотоника&rdquo; в Института по електроника на БАН. Има над 30-годишен опит в научните изследвания на взаимодействието на лазерното лъчение с биологични структури. Основател е на ново за България научно направление &ldquo;Биомедицинска фотоника&rdquo;. Основател и управител е на първото в България частно високотехнологично дружество ОПТЕЛЛА ООД (1990 г.), носител на наградата на МОН &ldquo;Питагор&rdquo; за най-успешна фирма в областта на изследванията и тяхното приложение, 2009 г. Основател и управител е на Медицински център &ldquo;Интегративна медицина&rdquo; - лечебно заведение с най-добри резултати в страната при лечението на онкологични заболявания.<br /> <br /> Проф. Лъчезар Аврамов е единственият учен от Източна Европа, номиниран за Наградата за изключително високи научни постижения на ЕС - &ldquo;Descartes&rdquo; през 2004 г. за изследвания, свързани с диагностика на онкологични заболявания. Ръководител е на разработка на ново поколение лазерни медицински системи, част от които са клинично изпитани и внедрени в здравната мрежа на страната. Проведени са няколко хиляди операции и терапии на пациенти, страдащи от десетки видове заболявания, с много добър клиничен резултат.<br /> </em><br /> <br /> <strong>- Проф. Аврамов, вие сте ръководител на лабораторията &ldquo;Биофотоника&rdquo; в Института по електроника на БАН и основател на ново за България научно направление &ldquo;Биомедицинска фотоника&rdquo;. Какво се крие зад тези сложни наименования?<br /> </strong>- Аз се занимавам в областта на т.нар. фотомедицина - това ми е основната дейност. Фотомедицината изучава взаимодействието на биологични тъкани със светлината, свойствата на тези биологични тъкани и търсене на възможности чрез това взаимодействие да се провежда диагностика или лечение. Тази фотомедицина има подраздел, който се казва фотодинамична медицина. Това е много интересна област, която е свързана с комбиниране на диагностика и лечение, благодарение на взаимодействието на светлината с различни медикаменти - химически вещества. А цялата тази област е една от важните области въобще при терапията в медицината. И още по-конкретно - лично моите интереси са насочени най-вече към диагностиката и лечението на рака.<br /> <br /> <strong>- Защо е толкова сложно да се диагностицира и да се лекува ракът?<br /> </strong>- Диагностиката и лечението на рака са сложно нещо, поради това, че самото заболяване е сложно. Всъщност ракът не е болест, а е обобщеното название на няколко стотици (и дори повече) видове състояния на човека, които са свързани с неконтролируемо развитие на клетките. Само че този процес се предизвиква по най-различни причини, при това крайно индивидуално във всеки човек. И затова <br /> <u><br /> идеята за стандартизирано лечение на рака е абсурдна <br /> </u><br /> Сега лечението на рака обаче лежи върху три основни области. Едната е медикаментозното лечение, което е много важно и там науката се развива много сериозно. Това е, общо взето, опростено казано, т.нар. химиотерапия. Втората голяма област включва тези физически методи, като светлина, електромагнитни полета, топлинни въздействия, които са много важна област. И третата област включва други методи, които стимулират собствените сили на организма. А ракът може да се лекува само в съчетание с тези три групи методи. Първата група от методи обаче има големия недостатък, че въобще химиотерапията е токсична и тя никога няма да бъде направена нетоксична, понеже се изгражда върху концепцията, че по химически начин се овладява изпуснатият растеж на клетките. Само че в човешкия организъм бързо се делят и други клетки.<br /> <strong><br /> - Проблемът ми изглежда твърде философски?<br /> </strong>- Да, така е! Въпросът е философски - изключено е да се намери такъв тип химиотерапия, която да не носи висока токсичност и да не разрушава имунната система на човека. Тук има много сериозен практически въпрос, защото съвременната медицина до голяма степен абсолютизира този метод, тъй като е свързан с много пари, с бизнес, с разработки, но това, по мое мнение, е абсолютно безперспективен път. Химиотерапията има своето място в лечението на рака, но много ограничено. По-перспективни са тези методи, с които аз се занимавам. Това е т.нар. фотомедицина, която се състои от две части - едната е диагностична. С помощта на светлината може прецизно да се провежда диагностика.<br /> <br /> <strong>- На този принцип ли действа и уредът, който наскоро сте изобретили? Той може да открива раковите клетки в зародиш.<br /> </strong>- Този уред, за който става дума, е само един от серията уреди, които разработваме. Те са в няколко варианта - едните се казват спектрални уреди (т.е. в определена точка на човешкото тяло и орган, с помощта на светлината, може да се установи дали има патологични промени или не). <br /> <br /> Втората група уреди са светлинни томографи (двуизмерно изображение, което също може да даде информация дали в някакъв орган на човешкото тяло се развива някакъв патологичен процес, или ако вече е установено това, да се уточни в каква фаза е и как се развива). И третият уред (този, за който ме питате) е томографски метод - т.е. постига се триизмерно изображение, което е особено важно за такива органи, като женската гърда, или т.нар. рак на млечната жлеза. Използва се, когато трябва да се установи дали в обема на тъканта има някакво патологично образувание и да се даде прогнозна или точна информация какво представлява то - дали е киста, дали е някакъв доброкачествен тумор или раково образувание. Целият този комплекс от интереси се обхващат от т.нар. интегративна медицина. Ракът е такъв тип проблем, който, освен по такъв интегративен подход, по друг никакъв начин не може да бъде овладян като явление, като заболяване, защото той е едно естествено за живия организъм явление. Ракът е <br /> <br /> <u>свързан с грешки в развитието на клетките <br /> <br /> </u>и основният фактор за тези грешки е възрастта. В други области медицината е постигнала много големи успехи, например овладени са инфекциозните заболявания, голям прогрес има в хирургията, в кардиологичната сфера. За последните 20 години смъртността от кардиологични заболявания е намаляла с повече от 30%. Една от областите, където научните резултати на практика не дават никакъв практически резултат, защото смъртността от рак не само че не намалява, но се и увеличава, е именно онкологията. Тук основният проблем е в това, че новото знание значително бавно навлиза в практическо приложение, тъй като това е много сложно.<br /> По принцип, за всеки един елемент от интегративното лечение може да се говори много - за апаратите, които се използват и ние разработваме за диагностични цели, за методите на лечение. Например, след около месец ще покажа и ще демонстрирам в една голяма академична лекция поне 10-15 нови апарата за диагностика и лечение на рак, които сме разработили тук, на основата на научните си изследвания.<br /> <strong><br /> - Тези апарати и уреди, за които говорите, прилагат ли се някъде, имат ли достъп вече пациентите до тях?<br /> </strong>- Не, те се прилагат само на малко места по света.<br /> <br /> <strong>- А в България?<br /> </strong>- В България - естествено, никъде. Сега за първи път ще се появят и приложението им не е толкова лесно, защото, например, има такъв проблем - част от апаратите се прилагат заедно с препарати, които не са регистрирани в България. Например, фотодинамичната терапия се прилага в много, разбира се, в по-цивилизованите държави. Дори и да пуснем в серийно производство апаратите, няма да можем масово да ги разпространяваме, тъй като самите медикаменти не са регистрирани на българския пазар и <br /> <u><br /> има административни проблеми <br /> </u><br /> Разработките са завършени и ще излязат в серия от прибори. След това ще се опитваме да преодоляваме и другите административни бариери, за да може да влязат в практиката и да бъдат полезни на хората.<br /> <br /> <strong>- Тези около десет уреда и апарати тествани ли са върху пациенти?<br /> </strong>- Не, не са. Някои са тествани върху клетъчни и туморни култури. Трябва да се появят, за да бъдат тествани вече като апарати.<br /> <strong><br /> - Това в какъв период от време го виждате?<br /> </strong>- Години...<br /> <br /> <strong>- А би могло да бъде идеален профилактичен метод за откриване на началото на един раков процес.<br /> </strong>- Може, разбира се. И то ще бъде, само че за тези хора, които го дочакат.<br /> <strong><br /> - Да, за съжаление, да...<br /> </strong>- Скоро официалната медицина няма да постигне успех в лечението на рака, защото има грешен подход. Вместо да се възприема т.нар. интегративен подход, се възприема т.нар. подход на стандартизация. А стандартизацията в онкологията не само че не е полезна, но и е изключително вредна. Въпреки че по принцип идеите за стандартизация са хубаво нещо, тъй като дават възможност за статистически анализ, за обработка на резултати - затова като процес тя не е лошо нещо. Но специално в онкологията води до смърт. Например от химиотерапията, по международни данни и изследване на д-р Дамянов, управител на Центъра по интегративна медицина, полза получават не повече от 2-3% от хората, а между 7 и 12% умират от лечението, а не от болестта.<br /> <br /> <strong>- А защо има такава агресия и нападки срещу Центъра по интегративна медицина?<br /> </strong>- Понеже Центърът по интегративна медицина е единственият, който работи точно по такъв интеграционен подход. Резултатите са такива: от 200 болни, които стандартната медицина е довела до терминално състояние, <br /> <u><br /> 80% от тях сме въвели в ремисия, <br /> </u><br /> а определен процент и до пълна ремисия. При рака не се говори за излекуване, но сме постигнали такова състояние, в което те са здрави.<br /> <br /> <strong>- С помощта на интегративните методи?<br /> </strong>- Да, с тяхна помощ. Но понеже нашите методи също са ограничени, ние искаме да увеличим още повече ефективността им. И тогава навлизаме в територията на специализирани методи, за които се изисква разрешение за персонално приложение. Във всички държави е така за човек, на който с нищо друго не може да му се помогне. Има такива възможности.<br /> <br /> <strong>- Т.нар. състрадателно лечение?<br /> </strong>- Да, точно така. Това се нарича състрадателно лечение, но в България такова понятие няма. И ние преди две години започнахме спор с Министерството на здравеопазването по повод това, че не е разрешено у нас прилагането на състрадателно лечение. Те отказват по всякакъв начин да решат проблема. А това можеше да стане и без да се променят законите. Имаше преди специална наредба по този проблем, но те я отмениха, за да нямат главоболия и за да лишат исканията ни от законово основание. <br /> <br /> Понеже на част от нашите пациенти може да им бъде помогнато с такива методи, те започнаха да ходят в чужбина (в Германия, в Австрия, в Мексико) да се лекуват с неща, които бихме могли и тук да им предложим, само че там са 50 хиляди евро, а при нас - 2-3 хиляди лева. И ние решихме, че това е <br /> <u><br /> дискриминация на българските болни <br /> </u><br /> и заведохме срещу Министерството на здравеопазването дело в Комисията по дискриминация. Вместо да реагират с диалог, те ни пратиха проверки и започнаха да търсят несъществуващи проблеми в нашата работа.<br /> <br /> <strong>- Установиха ли нарушения по време на тези проверки?<br /> </strong>- Нищо не установиха. Твърдят, че нарушаваме някакви здравни стандарти. Ние обжалваме това твърдение в съда. За 30 дни ни отнеха лиценза, но след това ни го възстановиха, защото такива нарушения няма.<br /> <strong><br /> - Но делото, с което оспорвате тези констатации, все още не е приключило?<br /> </strong>- Да. Те пуснаха молба да приключим делото, тъй като, след като са ни възстановили разрешителното, значи са загубили правен интерес. Обаче ние не желаем да приключим делото по този начин - това е нещо като оправдание поради липса на доказателства. Ние искаме да ги осъдим и по този начин да докажем, че сме прави. Това беше първа серия.<br /> <strong><br /> - Откога тръгна тази &ldquo;серия&rdquo;?<br /> </strong>- Преди година ни отнеха разрешението за кратко време. Но дори и тогава продължихме да работим. И когато се смени министърът на здравеопазването, ние се зарадвахме, защото министър Атанасова е юрист. Изпратихме й сериозен анализ на законовата административна рамка в онкологията, с предложение да се направят малки промени, за да може да се разреши състрадателното лечение, да се актуализират списъците с т.нар. неконвенционални методи. Въобще да се предприемат такива мерки, които са в полза на болните. Те отказаха. Получихме един изключително слабоумен отговор от зам- министъра, с което министерството на практика показа, че не ги интересуват тези проблеми. И тогава, като наша реакция, сложихме на нашия интернет сайт един материал, озаглавен: &ldquo;На прага сме на национална онкологична катастрофа&rdquo;.<br /> <strong><br /> - Защо?<br /> </strong>- На прага сме, защото здравната администрация последователно, дългогодишно съдейства за развитието на болестта рак.<br /> <strong><br /> - Затова ли твърдите, че администрацията е основен сътрудник на рака?<br /> </strong>- Да, основен сътрудник на рака е администрацията. Последователно се действа по два начина:<br /> Първо, като не актуализира нормативната база.<br /> Второ, като не се грижи за хората, които се обръщат за помощ към тях. И сега, втори път, вместо да потърсят диалог, те пак ни изпратиха проверка. <br /> <br /> <strong>- Бихте ли уточнили за нашите читатели един много важен въпрос: има ли пациенти, които са се обърнали към вас за помощ, отписани от официалната медицина, и са пострадали от вашите методи на лечение?<br /> </strong>- Нито едно оплакване няма. Проверките са по донос от администрацията или т.нар. официално &ldquo;сигнал&rdquo; от директора на Агенцията по лекарствата - Александър Янков.<br /> <strong><br /> - В какво ви обвинява?<br /> </strong>- Всички обвинения, които са към нас, са единствено абстрактните - нарушаване на медицински стандарти. В нищо друго не ни обвиняват. Има и друг такъв особен момент - Агенцията за Медицински одит има специална наредба, в която е описано какъв е смисълът на медицинската проверка. Значи, основният смисъл на проверката е да се провери качеството на лечението. И ако се установи, че то е ниско и заплашва пациентите, тогава се проверява дали се нарушават стандарти и т.н. А тази проверка, която дойде миналата година, постанови, че качеството на лечението е много високо.<br /> <strong><br /> - Това е официалното заключение?<br /> </strong>- Да, официалното становище е, че качеството е високо, установено е с какви методи е получено това добро лечение, но ни препоръчаха повече да не ги използваме.<br /> <strong><br /> - Поради каква причина?<br /> </strong>- Защото не били стандартни. От това следва, че, всъщност, здравната администрация, на ниво Медицински одит и Министерство на здравеопазването, въобще <br /> <u><br /> не се интересува от качеството на лечение <br /> </u><br /> Тя се интересува от някакви други неща.<br /> <strong><br /> - Колко пациенти са минали през вашия център? Имате ли такава статистика?<br /> </strong>- Имаме, разбира се, такава статистика. Имаме статия, публикувана в едно от най-престижните медицински издания. В нея сме обявили за 200 наши терминални пациенти, които сме проследили. От тях 80% са в ремисия. Статията е във връзка с един доклад, който направихме в Чикаго през 2009 г. А сега сме обобщили данни за 600 пациенти. От тях около 80% са в ремисия. Тази ремисия се постига с методите, които имаме в момента. Ако ни бъдат разрешени и тези, които искаме, ремисията ще бъде много по-голяма и ще има голям процент излекувани хора. Но за да се случи това, администрацията трябва да прояви, най-малкото, интелектуални усилия - да навлезе, да разбере темата. Те предпочитат да дадат отказ - безсмислен и безмозъчен. А ние сме на прага на национална онкологична катастрофа. <br /> <br /> <strong>- Как се провежда лечението на рака в другите страни? Намират ли място палиативните грижи в България? <br /> </strong>- Ами, обгрижват се! Проблемът е такъв. В ЕС има твърда позиция, че за лечение могат да се използват само регистрирани медикаменти. Но в тази регулация има изключения за хора, на които вече с нищо не може да им се помогне. В тези страни има регулация на състрадателното лечение. Тази регулация е пожелателна, но не е задължителна. И дали една държава ще го направи или не, зависи от нивото й.<br /> <strong><br /> - А за палиативните грижи?<br /> </strong>- Палиативните грижи са за пациенти, при които не се предвижда да оздравеят. Тези грижи са само за облекчение на мъките им. Когато, обаче, приложим нашите методи при такива болни, ние им даваме шанс не само да им се облекчат мъките, но и заболяването да се ограничи и в определени случаи дори да се постигне излекуване. Нашите пациенти са палиативни, но лекувайки се при нас, те получават реален шанс дори да оздравеят.<br /> <br /> <u>Лечението при нас не е болнично. Всички болни са на амбулаторно лечение - идват само за процедурите. <br /> </u><br /> А има и друг случай - други наши пациенти (10 човека), на които им беше отказано лечение с ваксината на Коули, са завели две дела в Европейския съд по правата на човека, защото държавата им отказва лечение, което могат да получат например в Германия. И сега нещата отиват натам, че ще го спечелят това дело. То е за 500 хиляди евро. Проблемът е, че те започнаха да умират един по един, и това дело ще го спечелят техните наследници. Държавата пак ще си плати.<br /> <br /> <strong>- Кога се очаква да приключи това дело?<br /> </strong>- Това дело се води от адвокат Екимджиев, който е специалист по защита на човешките права. Делото се движи с десет пъти по-бързи темпове, отколкото е нормално. Първите въпроси, които задава Европейският съд, обикновено пристигат след 2-3 години, а в случая пристигнаха на третия месец. И сега, в края на август, адвокатите на пациентите имаха срок за предоставяне на допълнителна информация и до няколко месеца ще приключи това дело, а държавата ще бъде осъдена да плати сумата.