Черен щъркел се появи в Кричим. Той е много рядка и плашлива птица и трудно може да бъде доближен на по-малко от 100 метра, съобщава "Трафик".

Малко по-малък е от обикновения и за разлика от него обитава гористи местности.

Според народното поверие черният щъркел има магически способности и там, където се засели, носи късмет, здраве и благоденствие.Черният щъркел е вид, защитен от закона за биологичното разнообразие.

Включен е в Червената книга на България.За преследване, обезпокояване, унищожаване или колекциониране на яйца, вземане на намерени мъртви птици, препариране, продажба, изнасяне зад граница и др. са предвидени големи глоби.