Евгений Кашкин, доцент в катедра "Интелектуални системи за информационна сигурност" на Руския технологичен университет, описва прекъсванията и рестартирането като признаци, че смартфонът "умира".

Честите рестартирания, внезапните изключвания и прекъсвания ("забиване") са основните показатели, че животът на смартфона е към края си.

Експертът обръща внимание също така на загубата на чувствителност на екрана към докосване, раздуването на батерията, силното нагряване на джаджата (дори в покой) и твърде бързото разреждане на устройството.

Специалистът препоръчва да се изтрият ненужните приложения, да се почисти паметта на смартфона от "боклуци", да се постави твърд калъф, редовно да се рестартира джаджата и да се зарежда при ниво на батерията 20%.