12 открити заседания и обществени обсъждания ще проведе Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) днес. Четири от тях са свързани с производства по прекратяване и издаване на лицензии за търговия с електрическа енергия.

Освен това регулаторът ще обсъди бизнес плановете и докладите за утвърждаване на нови цени на няколко ВиК оператора. Това са ВиК Кърджали, ВиК Русе и ВиК Златни пясъци. На обсъждане ще бъде подложен и бизнес плана, както и проекта за нови цени на „Напоителни системи“ в качеството му на доставчик на вода за други ВиК оператори.