50% от предоставените от Българска банка за развитие (ББР) на търговските банки средства по кредитни линии са стигнали до крайните кредитополучатели, съобщиха от ББР. Общият брой на одобрените заеми е 185. Търговските банки вече са договорли заеми за 130 млн. лева.
В началото на февруари 2009 г. по специална правителствена програма ББР договори с 13 търговски банки кредитни линии в размер на 250 млн. лв. 210 млн. лв. от тях вече са прехвърлени в портфейлите на кредитните институции. 
Средствата по кредитните линии са предназначени за средносрочно и дългосрочно инвестиционно кредитиране, както и за предекспортно финансиране на български малки и средни предприятия. Максималният размер на кредитите е до 2 млн. лева, а лихвеният процент е фиксиран за целия срок на заемите и е в размер до 8%. Срокът на кредитите е до 10 г., а гратисният период - до 3 години. 

Банките, които предоставят инвестиционни кредити, са ЦКБ, Корпоративна Търговска Банка, Банка ДСК, Търговска банка Д, Алианц Банк България, МКБ Юнионбанк, Юробанк И Еф Джи България, Първа Инвестиционна Банка, ТБ Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, Обединена Българска Банка, Уникредит Булбанк, Сосиете Женерал Експресбанк./БЛИЦ