37 пъти са нараснали инсталираните мощности за производство на енергия от вятъра за четири години в България, а енергията от фотоволтаици за две години е скочила 100 пъти. Това съобщи заместник-министърът на икономиката енергетиката и туризма Мая Христова на кръгла маса в парламента за представяне на “Енергийната стратегия на България до 2020 г”.
На форума,&nbsp;организиран от парламентарната комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм, министър Трайчо Трайков&nbsp;посочи, че България ще следва националните цели за устойчиво развитие на ЕС и ще даде принос за европейските цели &quot;20-20-20&quot;, като намали емисиите на вредни парникови газове от централите и топлофикациите, постигне 16% дял на ВЕИ в крайното потребление и 50% намаляване на енергийната интензивност.<br /> <br /> В обръщението си, откривайки дискусията, председателят на комисията Мартин Димитров отбеляза, че освен развитие на възобновяемите източници и повишаване на енергийната ефективност, важно е стратегията да гарантира решаване на екологичните проблеми на въглеродните централи, либерализация на пазара и правото на свободен избор на доставчик. <br /> <br /> От 2005 до 2009 г. инсталираните мощности за производство на ток са скочили 37 пъти. Слънчевата енергия пък от 0,1 мегавата през 2008 г. се очаква да скочи 100 пъти до 2010 г. Според зам.-министър Мая Христова проблем засега е високата цена на фотоволтаиците - 5 % слънчева енергия има ценовата тежест&nbsp;на 100 % ядрена енергия. Трудности при планирането, липса на ясни гаранции от бъдещите инвеститори и влошаване на стабилността при свръхпроизводство &ndash; това също са реални проблеми пред възобновяемите източници на енергия според зам.-министър Христова. <br /> <br /> Предстои създаване на географска карта на тези мощности, което да улесни бъдещи инвестиционни намерения. Бъдещето на ВЕИ ще зависи и от все по-добрите технологии, което пък ще смъкне тяхната цена, прогнозира Христова.&nbsp;<br /> <br /> МинистърТрайков увери, че ядрената енергетика ще бъде подкрепяна институционално, като наред с това ще бъдат поставени&nbsp;високи изисквания за сигурност, безопасност,&nbsp;съхранение на отработеното гориво&nbsp;и извеждане от експлоатация.<br /> <br /> Държавата ще окаже институционална подкрепа и на инвеститорите в изграждане на нови газови мощности.<br /> <br /> В коментара си на заложените в стратегията принципи председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев открои засилването на независимостта на енергийния регулатор и хармонизацията на правомощията му с държавните институции и неправителствения сектор. Той отбеляза също необходимостта от прозрачност не електроенергийния пазар.<br /> <br /> От името на Асоциацията на производителите на екологична енергия председателят й Велизар Киряков постави изискване да се синхронизират наредбите и указанията на различните министерства, с които инвеститорите във ВЕИ трябва да съгласуват плановете си.&nbsp;&nbsp;Председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев призова да се възприеме европейската практика &quot;1 дружество - 1 лиценз&quot;, а не както е сега у нас да се дават по 5 лиценза на едно дружество. Данев се обяви и срещу субсидирането на топлофикациите.<br /> <br /> Участници в обсъждането поставиха въпроса за по-дълъг хоризонт на енергийната стратегия&nbsp; - в дългосрочен план тя да обхване периода до 2050 година. Поискаха и анализ на разработката по метода за развитие с минимални разходи.<br /> <br /> Говорим за минимални разходи, за енергийна ефективност и високи технологии, нека видим колко ще струва всичко това и кой ще плати сметката, обобщи енергийният министър. <br /> <br /> <b>Красимир Николов, БЛИЦ<br /> </b><br /> <br /> <br /> <br />